SIPOREKS.si

YTONG.si     /     YTONGHISA.si     /     YTONG-PRENOVA.si

 

PASIVNA IN NIZKOENERGIJSKA GRADNJA S SISTEMOM YTONG IN MULTIPOR

(Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.)

Izraza pasivna in nizkoenergijska gradnja sta pred leti postavila nekaj novih izzivov v razumevanju stanovanjske gradnje. V želji po zmanjševanju rabe energije v stavbah, predvsem pa rabe energije za ogrevanje, se je pojavilo nekaj mejnikov, ki opisujejo energijsko učinkovitost stavbe.

Energijsko učinkovita hiša oz. stavba naj bi imela rabo energije za ogrevanje manjšo od 50 kWh na kvadratni meter uporabne površine na leto, nizkoenergijska hiša oz. stavba pa pod 25 kWh/m2a. Pri obeh je predvideno naravno prezračevanje. Pasivna hiša naj bi imela rabo energije za ogrevanje manjšo od 15 kWh/m2a, vendar je obvezno prisilno prezračevanje z rekuperacijo in opravljen »Blower-door« test. Na tem mestu pa se raje vprašajmo, ali potrebujemo zahtevne strojne inštalacije, ali je mogoče le s toplotno izolacijo ovoja stavbe zmanjšati energijske izgube na primerno nizko raven.

 

KAKO SE DOLOČI RABA ENERGIJE ZA OGREVANJE V STAVBAH?


Končni rezultat za rabo energije za ogrevanje stavb dobimo, če od vseh energijskih izgub odštejemo energijske dobitke. Največji delež energijskih izgub predstavljajo transmisijske izgube skozi ovoj stavbe. Manjši delež predstavljajo izgube zaradi prezračevanja, ki so odvisne od zasedenosti prostorov. Energijski dobitki so lahko posledica sončnega sevanja skozi zastekljene površine (orientacija, naklon in velikost zastekljenih površin) ali notranjih virov toplote (ljudje, naprave …).

 

Podnebja ne moremo spremeniti, LAHKO PA zmanjšAMO rabO energije z ovojEM stavbe.

Kako vpliva ovoj stavbe na energijske izgube?

 

Primerjajmo stavbo s človekom. Ko nas zebe, se ali oblečemo ali pa z gibanjem trošimo energijo. Enako je s stavbami. Ali toplotno izoliramo ovoj stavbe ali pa vanjo dovajamo čedalje več energije. Energijske izgube skozi ovoj stavbe so odvisne od toplotne prehodnosti (oznaka: U; enota: W/m2K), ploščine ovoja stavbe (oznaka: A; enota: m2) in temperaturne razlike med ogrevanimi prostori in zunanjostjo. Na toplotno prehodnost lahko vplivamo z izbiro in debelino posameznih slojev v elementih ovoja stavbe, na ploščino ovoja stavbe lahko vplivamo z gradnjo manjših in kompaktnejših stavb (razmerje med ploščino ovoja stavbe in ogrevanim volumnom), na temperaturno razliko pa lahko vplivamo z gradnjo v toplejšem podnebju. Podnebja ne moremo spremeniti, velikosti hiše se običajno ne odpovemo, torej nam pri zmanjševanju rabe energije ostane le ovoj stavbe.

 

Kako uporabiti sistema Ytong in Multipor na ovoju stavbe?

 

Čeprav je bilo mogoče tudi samo z zidaki Ytong graditi energijsko učinkovite stavbe, predstavlja hkratna uporaba zidakov Ytong in toplotno-izolacijskih plošč Multipor zmagovito kombinacijo za energijsko učinkovito gradnjo.

Toplotno izolacijske plošče Multipor

Termoblok Ytong debeline 40cm λ = 0,087 W/mK

 

zidakI Ytong in toplotnoizolacijskE ploščE Multipor so zmagovita kombinacija za energijsko učinkovito gradnjo.

Sistema Ytong in Multipor za zunanje stene

 

Če oba sistema, sistem Ytong za nosilne zunanje zidove in sistem Multipor, ki predstavlja toplotnoizolacijski material, združimo, dobimo kakovostne nosilne zunanje zidove z izredno nizko vednostjo za toplotno prehodnost.


Poleg izredno nizke toplotne prehodnosti in s tem povezanih minimalnih energijskih izgub dobimo z uporabo  Ytong in  Multipor izdelkov tudi požarno varne in paroprepustne zunanje stene. Toplotnoizolacijska fasada, izdelana z Multiporjem, je kompaktna, masivna in ne odmeva, ko potrkate nanjo. Je tudi izjemno estetska (ni valovita) in trajna, kar pomeni, da je ni potrebno zamenjati – se ne iztroši, kot je to značilno za druge toplotnoizolacijske materiale.

 

 

Razpredelnica: Toplotne prehodnosti zidov s toplotnoizolacijskimi ploščami Multipor.

 

Izvedba fasade: polaganje Multipor plošč na Ytong zid

Hiša iz Ytong zidakov toplotno izolirana z Multipor ploščami

Sistema Ytong in Multipor za stropE in strehe

 

Ytong strop je monolitna, srednje težka nosilna strešna ali stropna konstrukcija, ki v kombinaciji s toplotno izolacijo Multipor nudi zelo dobro toplotno zaščito in paroprepustnost pozimi, v poletnem času pa masa konstrukcije preprečuje pregrevanje podstrešnih prostorov. Poleg tega je izvedba Ytong stropa (oziroma strehe) izredno enostavna in omogoča hitro gradnjo, površine pa so izredno ravne in enostavne za nadaljnjo obdelavo.

 

Pri strehah ima, poleg toplotne izolativnosti, velik pomen tudi toplotna stabilnost strešne konstrukcije in s tem povezan fazni zamik prehoda toplote. Z dodano toplotno izolacijo Multipor v debelini 20 cm znaša toplotna prehodnost tako izdelane konstrukcije le 0,15 W/m2K, kar je idealno za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.

 

 

YTONG je celovit gradbeni sistem, ki spoštuje želje kupcev in prispeva k varovanju okolja.

Prednosti uporabe porobetona Ytong v nizkoenergijskih in pasivnih stavbah


Z izdelki Ytong in Multipor je mogoče izdelati elemente ovoja stavbe z izredno nizkimi energijskimi izgubami. Celoten ovoj stavbe je tudi zrakotesen. Tako izdelan ovoj stavbe skupaj s kakovostnim stavbnim pohištvom močno prekaša vse do sedaj veljavne standarde in priporočila stroke. Zaradi izredno nizkih potreb po energiji za ogrevanje stavbe, se lahko odpovemo tudi centralnim prezračevalnim sistemom. Kljub naravnemu prezračevanju je še vedno mogoče doseči rabo energije za ogrevanje manjšo od 15 kWh/m2a!

 Pasivna hiša pri Preboldu

 

Ne glede na to, kakšen naziv damo naši energijsko učinkoviti hiši, toplota vedno išče najkrajšo pot na prostost. Naloga elementov ovoja stavbe je predvsem preprečiti toploti prehajanje iz ogrevanih prostorov v okolje. Izgubljeno toploto je seveda potrebno nadomestiti. Če je izgubljene toplote malo, jo je mogoče pokriti že z notranjimi viri ali sončnimi dobitki. Toplotna zaščita pa ni edini pogoj za izdelavo sodobne energijsko učinkovite stavbe. Poleg toplotne zaščite mora biti zagotovljena tudi nosilnost, paroprepustnost, požarna varnost in trajnost stavbe. In vse te lastnosti so združene v enem samem materialu – porobetonu. V nosilnih elementih Ytong in toplotno izolacijskih ploščah Multipor.

Ytong z vami od začetka do konca gradnje

Ytong gradnja

Ytong hiše

Ytong prenova

Preprosto hitrejša gradnja!

Čas gradnje je denar – vaš denar!

 080 18 22